Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2011

ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΑΝΟΙΓΜΑ 2 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ..

              
 Στη χθεσινή Συνέντευξη Τύπου, ο Γιώργος Φαρλαλής ανέλυσε τον οικονομικό απολογισμό του ΠΑΟΚ σε σχέση με τον προϋπολογισμό που είχαν κάνει..Από αυτόν προκύπτει ένα άνοιγμα περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ...Το σύνολο των εσόδων έφτασαν στα 26.318.990 ευρώ, ενώ τα έξοδα ανήλθαν στα 28.404.145 ευρώ, έτσι κάνοντας την αφαίρεση των εσόδων από τα έξοδα προκύπτει ένα άνοιγμα των 2.085.155 ευρώ, το οποίο προήλθε κυρίως από την επιτυχημένη σεζόν στην Ευρώπη έχοντας ως επακόλουθο και την αύξηση των πριμ που λαμβάνουν οι ποδοσφαιριστές και από τα συμβόλαια τον προπονητών που άλλαξαν μέσα στη χρονιά...!    

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010-2011 :
           ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2010-2011
 ΠΗΓΗ ΕΣΟΔΩΝ                    ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
 Χορηγίες-Επιχορ.(προ φόρων)   6.543.000 ευρώ         8.685.492 ευρώ
 Τηλεοπτικά (προ φόρων)          3.080.000 ευρώ         3.409.560 ευρώ
 Εισιτήρια (προ φόρων)            10.092.000 ευρώ         9.840.570 ευρώ
 Λοιπά-Έκτακτα έσοδα             800.000 ευρώ            250.000 ευρώ
 Φόροι Εισροών (ΦΠΑ)              3.785.000 ευρώ          4.133.368 ευρώ
Σύνολο (Μικτά Ποσά)             24.300.000 ευρώ         26.318.990 ευρώ
  ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΧΟΡΗΓΙΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ                               ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
  Χορηγοί                                            3.773.000 ευρώ         4.227.854 ευρώ
  Επιχορήγηση Super League, ΟΠΑΠ      770.000 ευρώ        1.277.638 ευρώ
  Επιχορήγηση UEFA                           2.000.000 ευρώ       2.640.000 ευρώ
  Επιχορήγηση αποτελεσμάτων Europa League 0 ευρώ         540.000 ευρώ
  Τηλεοπτικά SL, προκρ. EL                 3.080.000 ευρώ        3.409.560 ευρώ
  Σύνολο                                             9.623.000 ευρώ       12.095.052 ευρώ
    ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ                         ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
  Εισιτήρια διαρκείας                    5.916.000 ευρώ          5.827.260 ευρώ
  Εισιτήρια Super League              1.783.500 ευρώ        1.446.810 ευρώ
  Εισιτήρια προκρ. Europa League   696.000 ευρώ          783.000 ευρώ
  Εισιτήρια Europa League              565.500 ευρώ        1.131.000 ευρώ 
  Εισιτήρια Κυπέλλου                    348.000 ευρώ           174.000 ευρώ
  Εισιτήρια πλέι οφ                       783.000 ευρώ            478.500 ευρώ
  Σύνολο                                    10.092.000 ευρώ        9.840.570 ευρώ

              ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2010-2011
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ                        ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ      ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
 Αγωνιστικό (με φόρους)           14.820.000 ευρώ           17.308.759 ευρώ
 Διεξαγωγή αγώνων                  2.730.000 ευρώ             3.466.015 ευρώ
 Υποδομές, αθλητικό κέντρο      730.000 ευρώ                716.801 ευρώ
 ΑΣ ΠΑΟΚ                              1.800.000 ευρώ              1.800.000 ευρώ
 Έξοδα διοίκησης, προώθησης   1.240.000 ευρώ            1.344.570 ευρώ
 Λοιποί φόροι-δάνειο                2.980.000 ευρώ              3.768.000 ευρώ
 Γενικό Σύνολο (μικτά ποσά)     24.300.000 ευρώ            28.404.145 ευρώ

   ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ                      ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
  Συμβόλαια παικτών              7.100.000 ευρώ             7.385.000 ευρώ
  Συμβόλαια προπονητών         900.000 ευρώ            1.022.000 ευρώ
  Πριμ συμβολαίων SL               200.000 ευρώ               257.400 ευρώ
  Πριμ συμβολαίων Κυπέλλου    100.000 ευρώ                 83.625 ευρώ 
  Πριμ EL-Κυπέλλου                   250.000 ευρώ              540.000 ευρώ
  Μισθοδοσία                             900.000 ευρώ           1.029.000 ευρώ
  Ατομικά πριμ                           400.000 ευρώ              889.000 ευρώ
  Έξοδα προπονήσεων-Λοιπά     450.000 ευρώ              550.000 ευρώ
  ΕΠΟ % επί συμβολαίων            430.000 ευρώ              566.083 ευρώ
  Μάνατζερ-Ομάδες                    700.000 ευρώ               650.000 ευρώ
  Φόροι παικτών-Προπονητών-Πριμ 3.390.000 ευρώ         4.336.661 ευρώ
  Σύνολο                                   14.820.000 ευρώ         17.308.759 ευρώ

  ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ                            ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ (μικτά ποσά)
 Εκκαθαρίσεις αγώνα (ποσά σε φορείς) 900.000 ευρώ      879.698 ευρώ
 Υπηρεσίες αγώνων                              500.000 ευρώ      770.040 ευρώ
 Μετακινήσεις-Ξενοδοχεία                     750.000 ευρώ    1.068.720 ευρώ
 Συντήρηση γηπέδου                           280.000 ευρώ       289.157 ευρώ
 Πρόστιμα αγώνων                               300.000 ευρώ       458.400 ευρώ *
 Σύνολο                                              2.730.000 ευρώ   3.466.015 ευρώ

  ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΑΘΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΑΣ ΠΑΟΚ
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ                   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ (μικτά ποσά)
 Αθλητικό κέντρο                   80.000 ευρώ                 68.061 ευρώ
 Μισθοδοσία υποδομών         350.000 ευρώ               360.349 ευρώ
 Λειτουργικά υποδομών         300.000 ευρώ               288.391 ευρώ
 ΑΣ ΠΑΟΚ                            1.800.000 ευρώ            1.800.000 ευρώ
 Σύνολο                               2.530.000 ευρώ            2.406.790 ευρώ

  ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ               ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ (μικτά ποσά)
 Μισθοδοσία                   700.000 ευρώ               723.569 ευρώ
 Λειτουργικά                    200.000 ευρώ               297.374 ευρώ 
 Αμοιβές τρίτων                260.000 ευρώ               260.707 ευρώ
 Έξοδα μάρκετινγκ           80.000 ευρώ                 62.920 ευρώ
 Σύνολο                          1.240.000 ευρώ            1.344.570 ευρώ

  ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ, ΦΟΡΩΝ
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ                  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ (μικτά ποσά)
 Εξυπηρέτηση δανείων        460.000 ευρώ                460.000  ευρώ
 Ρύθμιση χρεών                   450.000  ευρώ               308.000  ευρώ
 ΦΠΑ και λοιποί φόροι         2.070.000  ευρώ            3.000.000  ευρώ
 Σύνολο                             2.980.000  ευρώ            3.768.000  ευρώ

 * Στα πρόστιμα δεν προστέθηκαν μερικά συγκεκριμένα ματς τα οποία αν συμπεριληφθούν, θα ανεβάσουν το τελικό ποσό των προστίμων στις 650.000 ευρώ...
   
    ΤΑ ΑΣΚΟΠΑ ΕΞΟΔΑ (ΠΡΟΣΤΙΜΑ) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ....!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μια πόλη, μια ομάδα...Εμείς μαζί για μια ζωή..!!!
BLACK n' WHITE WORLD